POZNAJ ODPOWIEDZI

NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Metoda Dwupunktowa jest nazwą własną systemu, który został stworzony w Niemczech w 2009 roku jako kompilacja Matrycy Energetycznej (Matrix Energetics) dra Richarda Bartletta i Synchronizacji Kwantowej (Quantum Entrainment) dra Franka Kinslowa, ponieważ obydwaj panowie uznawani są za „ojców dwupunktu”.
Opiera się ona na nowych paradygmatach postępowania, powodujących transformację (poszerzenie) świadomości.

Skutkiem tego może być wybranie INNEJ drogi, a wtedy istniejąca dla Ciebie rzeczywistość może ulec rozpadowi. Wzorce emocjonalne, mentalne i fizyczne znikną z  szybkością myśli czy uczuć. W to miejsce powstanie rzeczywistość optymalna dla Ciebie w danym momencie Twojego życia.

Metoda Dwupunktowa nie jest kolejną terapią, lecz umożliwieniem transformacji, która odbywa się na poziomie kwantowym i wykorzystuje fale energii i informacji.

1. W Matrycy „zapisane są” wszystkie informacje, także te, które dotyczą Twojego życia. Kiedy robisz dwupunkt, myślisz przez chwilę o swoim temacie, a następnie wycofujesz się.

2. Robiąc dwupunkt koncentrujesz się na obydwu dłoniach jednocześnie, a twój wzrok jest rozproszony. Pracujesz w polu serca, gdzie odnajdujesz uczucie absolutnej radości, wdzięczności i niepodważalnego zaufania w wyższy porządek rzeczy. 
Przebywasz w stanie Tu i Teraz, w którym twoja świadomość obecna jest w różnych miejscach równocześnie. Odpowiada to superpozycji kwantów przed dokonaniem pomiaru. Już w tym momencie organizm twojego partnera może wejść z tym stanem w rezonans (temat „splątania cząsteczek”). Kwanty obydwu osób przyjmują  takie same właściwości.

3. Połączenie między osobami powstaje dzięki dotykowi lub mentalnemu połączeniu dwóch punktów równocześnie. W ujęciu kwantowym nie istnieje pojęcie przestrzeni, jakie funkcjonuje w powszechnym rozumieniu.

4. Pracujesz z tematem, który ma ulec transformacji- „w jakim obszarze istnieją niekorzystne umocnienia?” (choroba, blokady psychiczne, uczucie przygnębienia, ugruntowane stereotypowe przekonania, lęki). Dzięki rezonansowemu splątaniu możliwa jest zmiana w polu kwantowym- cząsteczki stają się falą najróżniejszych możliwości.

5. Łączysz się z potencjałem możliwości, - a wtedy może wydarzyć się WSZYSTKO. 

W tym momencie sam decydujesz się na transformację - nawet jeśli ma ona oznaczać krótkotrwały ból rozstania: z pewnymi myślami, przekonaniami, czy programami.

Fizyka kwantowa potwierdza, że wszystko we Wszechświecie jest energią. Również obiekty makro, które postrzegamy jako osobne, rozdzielone. Tymczasem zarówno my sami, jak i nasze myśli, czy też tzw. „materia” jesteśmy formami energetycznymi . Nie ma rozdzielenia - wszystko jest jednym - Matrycą. W Matrycy (Polu) ”zapisane” są wszystkie informacje dotyczące wszystkiego we Wszechświecie - jest to kipiący potencjał możliwości. Możemy swobodnie czerpać z tego potencjału - wykorzystując narzędzie zwane Metodą Dwupunktową (dwupunkt).

Uzdrawianie kwantowe możemy rozumieć jako samouzdrawianie. W naszej osobistej matrycy zapisane są wszystkie informacje, które nas dotyczą- w tym stare, niekorzystne  programy, wg których żyjemy, nasze przekonania, ale także różne zranienia i ból. Przy pomocy Metody Dwupunktowej szybko transformujemy te negatywne tematy, bowiem sami jesteśmy odpowiedzialni za wszystko, co nas w życiu spotyka. Zmieniamy postrzeganie i wtedy mają szansę zniknąć także symptomy „choroby”.

Nie, nie można. Nic nie możesz zrobić źle. Połączenie ze Żródłem  następuje tylko poprzez pole serca. Będąc w tej przestrzeni, podnosisz swoje wibracje, w innej sytuacji dwupunkt po prostu „nie zadziała”. 

Fizyka kwantowa jest nauką, która na obecnym etapie rozwoju nauki daje odpowiedź, przynajmniej hipotetycznie, na pytanie, dlaczego dwupunkt MOŻE spowodować zmiany w Twoim życiu. Bierze ona bowiem pod uwagę świadomość. Fizycy kwantowi mówią m.in. o „ukrytym porządku”, źródle wszelkiego Stworzenia. Odkrycia tej fascynującej nauki pokrywają się z tym, co przekazują dr Bartlett i dr Kinslow.

Z Metodą  mogą pracować zarówno osoby początkujące, jak i doświadczeni terapeuci - i wszyscy spowodują niezwykłe zmiany. Nie ma żadnych ograniczeń. Metodę bardzo lubią dzieci, a najstarsza (jak dotychczas) uczestniczka naszych warsztatów miała ponad 90 lat. 

Dwupunkt można stosować na sobie, na innych, na odległość (w Matrycy nie ma pojęcia czasu i przestrzeni), na zwierzętach, roślinach, a nawet przedmiotach, w zakresie relacji, życia zawodowego, zdrowia, projektów…

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie i kopiowanie bez podania źródła lub bez zgody autorów jest niezgodne z prawem.

© 2014 Katarzyna Świstelnicka, Piotr Kaliński